LivingFountains Prireditev »KAPLJICA NA KAPLJICO«

Prireditev »KAPLJICA NA KAPLJICO«

Vljudno vas vabimo na prireditev

»KAPLJICA NA KAPLJICO« 

v petek, 30. maja 2014, 

ob 19.30 uri 

v šotoru na Palkišču (Doberdob).

 

Predstavo sooblikujejo učenci osnovne šole Prežihovega Voranca učenci nižje srednje šole Doberdob Ženski pevski zbor Jezero Moški pevski zbor Jezero Godba na pihala Kras

Dogodek organizira Večstopenjska šola Doberdob v sodelovanju s krajevnimi društvi in organizacijami.

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."