LivingFountains Odprtje prenovljenega vodnjaka v Podlakah

Odprtje prenovljenega vodnjaka v Podlakah

Vljudno vas vabimo na

 »Odprtje prenovljenega vodnjaka v Podlakah« 

v nedeljo, 22. junija 2014, 

ob 16.30 

 

Program sooblikujejo Osnovna šola Solkan – Podružnična osnovna šola Grgar Moški pevski zbor Lipa iz Ravnice Folklorna skupina Gartrož

Dogodek organizira Turistična zveza –TIC Nova Gorica v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Grgarske Ravne

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."