LivingFountains Apertura dello stagno rinnovato a Preserje sopra Branik (Krševanska vas)

Apertura dello stagno rinnovato a Preserje sopra Branik (Krševanska vas)

Siete gentilmente invitati all’

”Apertura dello stagno rinnovato

a Preserje sopra Branik (Krševanska vas)”

che si terra venerdi, 11 Ottobre 2013

alle ore 17.00 .

 

Nel programma partecipano i bambini della scuola elementare di Branik, il coro maschile Franc Zgonik Branik, Marinka Lisjak e Danjel  Zalesjak.

L’evento e organizzato dal Associazione turistica - TIC Nova Gorica in collaborazione con la Scuola Elementare di Branik e la Comunità locale di Branik.

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."