LivingFountains Odprtje prenovljenega kala na Preserje nad Branikom (Krševanska vas)

Odprtje prenovljenega kala na Preserje nad Branikom (Krševanska vas)

Vljudno vas vabimo na

 »Odprtje prenovljenega kala 

na Preserje nad Branikom (Krševanska vas)«

v petek, 11. oktobra  2013, 

ob 17.00 uri.

 

V programu sodelujejo učenci Osnovne šole Branik Moški pevski zbor Franc Zgonik Branik, Marinka Lisjak in Danjel Zalesjak.

Dogodek organizira Turistična zveza –TIC Nova Gorica v sodelovanju z Osnovno šolo Branik ter Krajevno skupnostjo Branik.

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."