LivingFountains "Opening if the renewed pond in Preserje above Branik (Krševanska vas)”

"Opening if the renewed pond in Preserje above Branik (Krševanska vas)”

You are kindly invited to the

"Opening if the renewed pond in Preserje above Branik (Krševanska vas)”,

which will be held on Friday, October 11, 2013

at 17:00 hours.

 

 

The program involves Branik primary school students, the Male choir Franc Zgonik Branik, Marinka Lisjak and Danjel Zalesjak.

The event is organized by the Tourist Association - ICT Nova Gorica in collaboration with the Branik Primary School and the local community of Branik Branik.

 

 

Občina Miren - Kostanjevica


Projekt LivingFountains / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto LivingFountains / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Občina Miren - Kostanjevica."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore il Comune di Miren - Kostanjevica."